Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Wstępne wyniki oceny merytorycznej dla naboru nr 2/2015/FAMI

W ramach naboru nr 2/2015/FAMI zostało złożonych 89 Wniosków o dofinansowanie. W trakcie procedury oceniania, trzech Wnioskodawców zrezygnowało z ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Pozostałe 86 wniosków przeszło etap oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

Zamieszczamy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów do umieszczenia na liście rankingowej i ubiegania się o dofinansowanie z FAMI. Lista prezentuje wstępne wyniki naboru (zawiera tylko i wyłącznie liczbę przyznanych punktów oraz informację o tym, że środki dostępne w ramach bieżącego naboru wniosków pozwalają na objęcie dofinansowaniem projektów zaznaczonych kolorem zielonym). 

Zamieszczamy również listę projektów odrzuconych, tj. takich, które nie uzyskały wymaganych 65 punktów i co najmniej połowy punktów w kategoriach B, C i D.  Takie projekty nie mogą otrzymać rekomendacji do dofinansowania z FAMI.

Część projektów będzie miała obniżoną kwotę dofinansowania (kwota rekomendowana będzie niższa od wnioskowanej), dlatego kompletna lista rankingowa z kwotami dofinansowania, podlegająca akceptacji Komitetu Monitorującego, tj. członków Międzyresortowego Zespołu ds. Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych, zostanie przedstawiona na początku października. To również oznacza, że po przeliczeniu ostatecznych kwot rekomendowanych do dofinansowania dla każdego projektu z pozycji od 1 do 40 ostateczna liczba projektów objętych dofinansowaniem będzie większa.

Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 4570