Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 i 2021-2027

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - 11/2019/FAMI

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 11/2019/FAMI

OTWARTY KONKURS W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

 

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH

(ORGAN ODPOWIEDZIALNY)

OGŁASZA NABÓR
WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

na kwotę 697 804,24 EUR – 3 000 000 PLN*

*liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,2992 PLN. Organ Odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do zwiększenia dostępnego dofinansowania w przypadku otrzymania dużej liczby wysokiej jakości wniosków.

Szczegółowy zakres naboru nr 11/2019/FAMI

Cel szczegółowy: Azyl

Cel krajowy: 1.1 Przyjęcie/Azyl

 

Dodatkowe informacje dot. naboru udzielane są w formie pisemnej.

Odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych.

Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@MSWiA.gov.pl

 

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 2657