Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 i 2021-2027

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - 13/2020/FAMI

Cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja Cel krajowy: 2.1 Legalna migracja

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 13/2020/FAMI

OTWARTY KONKURS W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

 

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH

(ORGAN ODPOWIEDZIALNY)

 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
na kwotę 1 000 000 EUR – 4 387 700 PLN*

* Kwoty w PLN wyliczone na dzień 30.09.2020 r. – średni kurs EUR/PLN liczony dla rocznego okresu (1 EUR = 4,3877 PLN) na podstawie danych EBC. Organ Odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do zwiększenia dostępnego dofinansowania w przypadku otrzymania dużej liczby wysokiej jakości wniosków.

 

Szczegółowy zakres naboru nr 13/2020/FAMI

Cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja

Cel krajowy: 2.1 Legalna migracja

Dodatkowe informacje dot. naboru udzielane są w formie pisemnej.

Odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych.

Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@MSWiA.gov.pl

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 3811