Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 i 2021-2027

Pytania i odpowiedzi w zakresie konkursu 13/2020 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz informacja o webinarium w dn. 27.11.2020

Poniżej przedstawiamy listę przesłanych przez Państwa pytań oraz udzielonych odpowiedzi.

Informujemy również, że webinarium, na którym będzie można zadać dodatkowe pytania odbędzie się w dn. 27.11.2020 r. (piątek) o godz. 10:00.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do godz.:12:00 w dniu 26.11.2020 na adres kontakt.fundusze@mswia.gov.pl.

 


1. Czy działania w projekcie mogą być kierowane tylko do kandydatów na repatriantów i ich rodzin czy tez np do innych grup np. osób posiadających Kartę Polaka lub starających się o nią?

Działania w projekcie mogą być kierowane wyłączenie do kandydatów na repatriantów. Definicja „kandydata na repatrianta” znajduje się w ustawie o repatriacji, art. 1a. Ponadto wsparciem mogą zostać objęte wszystkie osoby, które mają zamiar przybyć na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kandydatem na repatrianta.

2. Czy w ramach projektów można pokryć koszty działań po granicami RP? Np. zapłacić za kurs językowy kandydata na repatrianta w Gruzji?

Spodziewamy się, że ze względu na zakres naboru bezpośrednie wsparcie dla kandydatów na repatriantów (a zatem główna i podstawowa część projektu) odbywać się będzie przede wszystkim poza granicami RP, w krajach obecnego zamieszkiwania kandydatów na repatriantów. Działania na terytorium Polski należy traktować jedynie uzupełniająco.

3. W jakim miejscu musi być udzielone wsparcie kandydatów na repatriantów i ich rodzin? Czy na terenie kraju, z którego przyjeżdża repatriant (w miejscu jego obecnego zamieszkania, np. Ukraina)? Czy też może być udzielane na terenie Polski?

Przede wszystkim działania obejmujące bezpośrednie wsparcie mogą być udzielane wyłącznie osobom, wobec których można udokumentować perspektywę pobytu w Polsce w ramach repatriacji, tj. legitymujące się przyrzeczeniem wydania wizy krajowej w celu repatriacji lub decyzją o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji (tzw. promesą). Ponadto wsparciem mogą zostać objęte wszystkie osoby, które mają zamiar przybyć na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kandydatem na repatrianta. Jednocześnie pragnę nadmienić, że nie ma konkretnego wskazania gdzie ma się odbywać wsparcie dla kandydata na repatrianta i ich rodzin. Głównym celem projektu jest zorganizowanie pomocy, doradztwa i kształcenia na miejscu (dotychczasowe miejsce zamieszkania kandydata na repatrianta). Przy organizacji wyjazdu do Polski np. w celu odbycia kursu, należy pamiętać, że kandydaci na repatrianta i ich rodziny mają swoje życie w kraju, w którym mieszkają i związane z tym obowiązki (praca, szkoła, rodzina) – zatem większość z nich nie może wyjechać na długi okres czasu.

4. W Podręczniku jest zapis, że Wkłady niepieniężne nie stanowią kosztów kwalifikowalnych. Czy to oznacza, że wkład wniesiony w formie kosztów wynajęcia sal na szkolenia będzie wkładem niekwalifikowalnym?

Tak, taki wkład nie będzie się liczył jako wymagany wkład własny.

5. Czy mogłabym prosić o uściślenie "kwalifikacji"? Czy są rozumiane w znaczeniu kompetencji zawodowych czy raczej podnoszenie kompetencji kluczowych (kwalifikacje językowe/informatyczne itp.)?

Kwalifikacje są rozumiane zarówno jako kompetencje zawodowe, jak i podnoszenie kompetencji kluczowych. Jednak należy pamiętać, że w ramach projektu nie można prowadzić szkoleń zawodowych.

6. Czy w związku z deficytem wiedzy na miejscu dotyczącej repatriacji, działaniem kwalifikowanym będzie opracowanie i przygotowanie poradnika dla gmin, które byłby chętne aby przyjąć repatriantów?

Tak, lecz przygotowanie i wydanie takiego poradnika może być jedynie działaniem uzupełniającym. Ciężar projektu musi być skierowany na bezpośrednie wsparcie kandydatów na repatrianta i ich rodzin.

7. W ogłoszeniu o naborze jest informacja, że w ramach naboru nr 13/2020/FAMI dofinansowanie mogą otrzymać projekty mające na celu wsparcie kandydatów na repatrianta i ich rodzin w przygotowaniach przed przyjazdem do Polski w celu osiedlenia się. Czy jeśli chcielibyśmy wesprzeć repatriantów (m.in. kursy językowe), którzy przyjeżdżają do Wrocławia na zaproszenie Prezydenta Miasta, to musiałyby się one odbyć jeszcze przed przyjazdem do Polski, czyli np. w Kazachstanie?

Głównym celem projektu jest zorganizowanie pomocy, doradztwa i kształcenia na miejscu (dotychczasowe miejsce zamieszkania kandydata na repatrianta). Przy organizacji wyjazdu do Polski np. w celu odbycia kursu, należy pamiętać, że kandydaci na repatrianta i ich rodziny mają swoje życie w kraju, w którym mieszkają i związane z tym obowiązki (praca, szkoła, rodzina) – zatem większość z nich nie może wyjechać na długi okres czasu.

Podsumowując, priorytetem jest podejmowanie działań w miejscu zamieszkania kandydata na repatrianta, jednakże uzupełniająco przewiduje się możliwość zorganizowania ww. aktywności w Polsce.


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami i przykładami wypełniania wniosku o dofinansowanie:

http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-azylu-migracji/15910,Materialy-szkoleniowe-do-naboru-wnioskow-w-ramach-Funduszu-Azylu-Migracji-i-Inte.html

Osoba publikująca: DFE, liczba wejść: 1016