Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 i 2021-2027

Informacja o rozstrzygnięciu naboru nr 13/2020/FAMI

Uprzejmie informujemy, że Międzyresortowy Zespół do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych zatwierdził projekty przeznaczone do dofinansowania w ramach naboru nr 13/2020/FAMI.

Poniżej przedstawiamy zaakceptowaną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listę projektów odrzuconych na etapie oceny formalnej bądź merytorycznej.

Z Beneficjentami naboru wkrótce skontaktują się przedstawiciele MSWiA w celu podjęcia prac nad podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

 

UWAGA: Lista rankingowa została zaktualizowana w dn. 2.06.2021:

http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-azylu-migracji/16028,Korekta-Listy-rankingowej-dla-naboru-nr-132020FAMI.html

 

Osoba publikująca: DFE, liczba wejść: 770