Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 i 2021-2027

Informujemy, że w Liście projektów zaakceptowanych do dofinansowania w ramach otwartego naboru wniosków nr 13/2020/FAMI w przypadku projektu nr 2/13-2020/FAMI Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pt.: Bliżej Polski - wsparcie kandydatów na repatriantów w pozycji „maksymalna kwota rekomendowana do dofinansowania” zamiast rekomendowanej wartości dofinansowania omyłkowo wpisano wartość całkowitą projektu wynikającą z zaleceń po ocenie merytorycznej.

Zgodnie z informacją zawartą w kolumnie „Uwagi”, kwota dofinansowania ze środków FAMI dla tego projektu wynosi 453 328,12 PLN.

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 1097