Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 i 2021-2027

Nabór propozycji projektów do działań konkretnych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027

Informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o dodatkowe środki w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) z tzw. specific actions w ramach nowej perspektywy finansowej 2021–2027. Nabór nr AMIF/2022/SA/1.2.1 dotyczy handlu ludźmi - wczesnej identyfikacji i natychmiastowego przekierowania ofiar.

Intencją KE w ramach tego naboru jest wzmocnienie państw członkowskich w obsłudze odpowiednich systemów identyfikacji ofiar handlu ludźmi oraz zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi w celu stopniowego rozwijania spójnego europejskiego mechanizmu wsparcia i przekierowania ofiar handlu ludźmi. Projekty powinny mieć na celu wzmocnienie wymiany najlepszych praktyk na całym obszarze państw członkowskich.

Kluczowe informacje:

  • W ramach naboru przewidziano budżet w wysokości 4 mln EUR;
  • Propozycja powinna być wdrażana przy współpracy co najmniej trzech państw członkowskich z możliwością angażowania państw trzecich;
  • KE przewiduje, że wnioskowana kwota (tj. wkład UE do programu FAMI państwa członkowskiego na to konkretne działanie) powinna w idealnym przypadku wynosić od 500 000 do 1 000 000 EUR na wniosek, zaś w wyjątkowych przypadkach nie powinna przekraczać 1 500 000 EUR;
  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%;
  • Propozycje powinny być wdrażane we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;
  • Ostateczny termin złożenia wniosków przez państwa członkowskie upływa 3 czerwca 2022 r. Proponowane działania nie powinny rozpocząć się przed 3 czerwca 2022 r. i powinny zakończyć do 31 grudnia 2025 r.

Szczegóły i zasady naboru znajdują się w załączeniu (dokument: „Launch of the call AMIF2022SA1.2.1”).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o przekazanie ich na adres: fundusze.kontakt@msw.gov.pl.

Zachęcamy potencjalnych beneficjentów do składania wypełnionego arkusza aplikacyjnego (w załączeniu) w  terminie do 20 maja 2022 r. w wersji papierowej w wersji elektronicznej na adres: fundusze.kontakt@msw.gov.pl lub poprzez ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP.

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 565