Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 i 2021-2027

Nabór propozycji projektów do działań konkretnych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027

Informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o dodatkowe środki w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) z tzw. specific actions w ramach nowej perspektywy finansowej 2021–2027. Nabór nr AMIF/2022/SA/2.4.1 dotyczy świadczenia usług dla ofiar handlu ludźmi będących obywatelami państw trzecich

Celem działania jest ochrona i wsparcie ofiar, zwłaszcza kobiet i dzieci, oraz wzmocnienie ich pozycji w ramach realizacji Strategii UE w sprawie zwalczania handlu ludźmi (2021- 2025). Wnioski składane w ramach niniejszego działania szczegółowego powinny być ukierunkowane na działania wspierające ofiary handlu ludźmi, które są obywatelami państw trzecich w kontekście procedur udzielania azylu i ochrony międzynarodowej.

Kluczowe informacje:

•          W ramach naboru przewidziano budżet w wysokości 2 mln EUR;

•          KE przewiduje, że wnioskowana kwota (tj. wkład UE do programu FAMI państwa członkowskiego na to konkretne działanie) powinna w idealnym przypadku wynosić od 250 000 do 500 000 EUR na wniosek;

•          Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%;

•          Propozycje powinny być wdrażane we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;

•          Propozycja jest przewidziana w szczególności do państw o dużej liczbie zarejestrowanych ofiar handlu ludźmi, będących obywatelami państw trzecich;

•          Ostateczny termin złożenia wniosków przez państwa członkowskie upływa 3 czerwca 2022 r. Proponowane działania nie powinny rozpocząć się przed 3 czerwca 2022 r. i powinny zakończyć do 31 grudnia 2025 r.

Szczegóły i zasady naboru znajdują się w załączeniu (dokument: „Launch of the call AMIF2022SA2.4.1”).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o przekazanie ich na adres: fundusze.kontakt@msw.gov.pl.

Zachęcamy potencjalnych beneficjentów do składania wypełnionego arkusza aplikacyjnego (w załączeniu) w  terminie do 20 maja 2022 r. w wersji papierowej w wersji elektronicznej na adres: fundusze.kontakt@msw.gov.pl lub poprzez ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 798