Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - 5/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 5/2016

OTWARTY KONKURS W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

(ORGAN ODPOWIEDZIALNY)

OGŁASZA NABÓR
WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

na kwotę 2 000 000 EUR = 8 636 200 PLN*

*liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii
Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4.3181 PLN

na Cel szczegółowy: integracja/legalna migracja

Cel krajowy: integracja

 

Szczegółowy zakres naboru nr 5/2016

Cel szczegółowy: integracja/legalna migracja

Cel krajowy: integracja

 

Dodatkowe informacje dot. naboru udzielane są w formie pisemnej.

Odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych.

Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@MSWiA.gov.pl

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 6244