Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Lista złożonych projektów w ramach naboru Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 5/2016

Uprzejmie informujemy, że w ramach naboru nr 5/2016/FAMI złożono 57 projektów.

Wszystkie zostały ocenione pod względem formalnym. Z 57 projektów:

  • 21 zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (bez uwag),
  • 27 otrzymało prośbę o dokonanie korekt,
  • 9 zostało odrzuconych.

Projekty, do których nie było uwag na etapie oceny formalnej w najbliższych dniach zostaną skierowane do oceny merytorycznej. Projekty, do których zgłoszono uwagi będą ponownie analizowane po dokonaniu stosownych korekt.

Uwaga! W związku z wykrytym w pierwotnej wersji listy Wnioskodawców w ramach naboru nr 5/2016/FAMI, błędem w sumowaniu wartości złożonych projektów, ww. lista została skorygowana w zakresie sumy wartości złożonych projektów.

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 6910