Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - 9/2019

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

(ORGAN ODPOWIEDZIALNY)

OGŁASZA NABÓR
WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

na kwotę 1 800 000 EUR = 7 736 760 PLN*

*liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,2982 PLN

Szczegółowy zakres naboru nr 9/2019

Cel szczegółowy: Powrót

Cele krajowe: Środki w zakresie powrotów oraz (uzupełniająco) Środki towarzyszące 

 

Dodatkowe informacje dot. naboru udzielane są w formie pisemnej.

Odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych.

Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@mswia.gov.pl

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 1657