Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 i 2021-2027

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 7/2020/FBW

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 7/2020/FBW

Cel szczegółowy: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości Cel krajowy: wspieranie ofiar

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 7/2020/FBW

OTWARTY KONKURS W RAMACH FUNDUSZU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH

(ORGAN ODPOWIEDZIALNY)

 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
na kwotę 3 000 000 EUR – 13 326 900 PLN*

*liczone wg średniego rocznego kursu publikowanego na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego, liczonego dla 12 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia,
tj. 1 EUR = 4,4423 PLN. Organ Odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do zwiększenia dostępnego dofinansowania w przypadku otrzymania dużej liczby wysokiej jakości wniosków.

 

Szczegółowy zakres naboru nr 7/2020/FBW

Cel szczegółowy 5: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

Cel krajowy 4: wspieranie ofiar

 

Dodatkowe informacje dot. naboru udzielane są w formie pisemnej.

Odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy przekazywana jest w terminie 5 dni roboczych.

Zapytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: fundusze.kontakt@MSWiA.gov.pl

 

Osoba publikująca: DFE, liczba wejść: 2452