Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 i 2021-2027

Przedłużenie terminu składania wniosków w naborze 7/2020/FBW

Ze względu na pojawiające się sygnały od potencjalnych beneficjentów o trudnościach związanych 
z przygotowaniem wniosków w obecnej sytuacji pandemicznej, informujemy, że termin składania wniosków 
w naborze nr 7/2020/FBW zostaje przedłużony do dnia 12 marca 2021 r.

Przypominamy, że na naszej stronie dostępne są materiały szkoleniowe:

http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/nabory-projektow/fundusz-bezpieczenstwa/15963,Materialy-szkoleniowe-dla-naboru-wnioskow-w-ramach-Funduszu-Bezpieczenstwa-Wewne.html

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 910