Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020 i 2021-2027

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach naboru nr 7/2020/FBW

Departament Funduszy Europejskich MSWiA (Organ Odpowiedzialny) przedstawia listę projektów złożonych w ramach otwartego zaproszenia do składania wniosków – nabór nr 7/2020/FBW Cel szczegółowy: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości Cel krajowy: wspieranie ofiar.

 

W ramach naboru nr 7/2020/FBW wpłynęło 9 wniosków aplikacyjnych na łączną kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wysokości 20 284 106,50 PLN (dostępna alokacja zgodnie z ogłoszeniem o naborze wynosi 13 326 900,00 PLN).

 

Wszystkie złożone wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną i zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

Osoba publikująca: Katarzyna Dargiel, liczba wejść: 766