Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Wyniki – nabór otwarty PA 18 „Azyl i migracja” Program „Sprawy wewnętrzne” Fundusze Norweskie 2014-2021

Operator Programu „Sprawy wewnętrzne” podjął ostateczną decyzję o wyborze projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach otwartego naboru w obszarze programowym PA 18 „Azyl i migracja” Funduszy Norweskich 2014-2021. Lista projektów w załączeniu.

  • Logo Norway Grants
    Logo Norway Grants

W ramach otwartego naboru w obszarze „Azyl i migracja” Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 złożonych zostało 26 wniosków aplikacyjnych.

Po przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów ocenie formalnej i merytorycznej, dwóch posiedzeniach Komitetu ds. Wyboru Projektów – złożonego z przedstawicieli instytucji polskich i norweskich, opiniowaniu zarekomendowanych projektów przez Międzyresortowy Zespół ds. Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych, Operator Programu dokonał weryfikacji procesu wyboru – zgodności z Regulacjami NMF 2014-2021 oraz z zasadami i celami Programu.

Operator Programu 18 marca 2021 r. podjął decyzję o wyborze projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach naboru w obszarze programowym PA 18 „Azyl i migracja” Funduszy Norweskich 2014-2021.

Dofinansowanie z Programu dla 5 projektów wyniesie łącznie  3 172 000 EUR , co wyczerpuje całość alokacji przewidzianej na nabór PA 18.

Wnioskodawcy naboru PA 18 zostaną oficjalnie poinformowani o dokonanym wyborze.

Osoba publikująca: dfe, liczba wejść: 1043
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi