Pomoc dla osób niepełnosprawnych

O nas

Zarządzanie programami europejskimi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało powierzone Departamentowi Funduszy Europejskich. W ramach Departamentu wyodrębniono Wydział Funduszy Europejskich i Wydział Funduszy Norweskich i Nadzoru, których pracownicy są bezpośrednio odpowiedzialni za obsługę programów oraz wdrażanych w ich ramach projektów.

Realizacja polityki Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w obszarze zarządzania i wdrażania programów europejskich to jedno z zadań powierzonych Departamentowi. W szczególności realizuje on następujące zadania:

 1. prowadzenie działań w zakresie kompleksowej obsługi funduszy europejskich, w szczególności:
  1. Funduszu Migracji, Azylu i Integracji,
  2. Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców,
  3. Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów,
  4. Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  5. Funduszu Granic Zewnętrznych;
 2. obsługa merytoryczna i organizacyjno–techniczna Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych;
 3. przygotowanie analiz i informacji w zakresie funduszy europejskich będących w dyspozycji Ministra;
 4. prowadzenie działań w zakresie obsługi Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
 5. obsługa wniosków o finansowanie z rezerw budżetu państwa, w zakresie projektów obsługiwanych przez Departament;
 6. współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w kwestiach wykorzystywania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 8015