Pomoc dla osób niepełnosprawnych

O nas

Zarządzanie programami europejskimi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało powierzone Departamentowi Funduszy Europejskich. W ramach Departamentu wyodrębniono Wydział Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych i Wydział Funduszy Norweskich i Nadzoru, których pracownicy są bezpośrednio odpowiedzialni za obsługę programów oraz wdrażanych w ich ramach projektów.

Realizacja polityki Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w obszarze zarządzania i wdrażania programów europejskich to jedno z zadań powierzonych Departamentowi. W szczególności realizuje on następujące zadania:

1. prowadzenie działań w zakresie kompleksowej obsługi funduszy europejskich, w szczególności:

  • Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020
  • Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014-2020
  • Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027
  • Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021-2027
  • Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027
  • Programu „Sprawy Wewnętrzne” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

2. obsługa merytoryczna i organizacyjno–techniczna Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych;

3. przygotowanie analiz i informacji w zakresie funduszy europejskich będących w dyspozycji Ministra;

4. obsługa wniosków o finansowanie z rezerw budżetu państwa, w zakresie projektów obsługiwanych przez Departament;

5. współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w kwestiach wykorzystywania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Osoba publikująca: Administrator DPGiFM, liczba wejść: 9697